(1) An Nam Chao
(2) Ha Noi Cuisine Restaurant
(3) Quán Bún Thang Bà Đức(BUN THANG BA DUC)
(4) Ngọc Chung COM56(Ngon Chung COM56)
(5) Bún Cá Tuyết Cận(BUN CA TUYET CAN)
(6) Lão Ngư Chả Cá(Cha Ca Lao Ngu)
(7) Công Viên Bia(CONG VIEN BIA)
(8) Độc Quán(Doc Quan)
(9) Phở Định 3(Pho Dinh3)
(10) KFC
(11) Phở Cuốn Ngũ Xã(PHO CUON NGU XA)